Reklamační řád

obchodní společnosti Xella CZ, s.r.o.

se sídlem Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, Česká republika

identifikační číslo: 64 83 29 88

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43186

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

 

https://eshop.ytong.cz

  1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
  2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
  3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

- poštou na adrese: Xella CZ, s.r.o., U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany, Česká republika

- emailem na adresu: eshop@ytong.cz

- webovým formulářem zde

  1. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

- doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),

- reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,

- podrobný popis závady.

  1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,

- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),

- poškození nadměrným zatěžováním,

- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

  1. V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
  2. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Xella CZ, s.r.o.