Informace o zpracování osobních údajů

Internetové stránky eshop.ytong.cz

Těší nás, že jste navštívili tyto internetové stránky. Ochrana a zabezpečení osobních údajů našich zákazníků a uživatelů mají u nás nejvyšší prioritu. Dodržujeme právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a Zákona o zpracování osobních údajů („ZZOÚ“).

V této Informaci o ochraně osobních údajů Vám vysvětlíme, které informace (vč. osobních údajů) zpracováváme během Vaší návštěvy a používání internetové stránky eshop.ytong.cz („internetové stránky“).

I. Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Osoba z právního hlediska odpovědná za zpracování osobních údajů je Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 64832988, tel: 547 102 104, obchod.cz@xella.com. Pokud v této Informaci o ochraně osobních údajů píšeme „my“ nebo „nás“ nebo „nám“, vždy se to týká výše uvedené společnosti.

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat výše uvedenými cestami i na adrese ytonglinka.cz@xella.com nebo dpoczsk@xella.com.

II.   Jaké zásady dodržujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů pouze tehdy, pokud nám pro zpracování svědčí odpovídající právní základ nebo pokud jste nám udělili svůj souhlas. Na základě souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje především pro propagační a marketingové účely.

Na této internetové stránce mohou být zaznamenávány/shromažďovány i informace, které nám samy o sobě neumožňují identifikaci Vaší osoby. V určitých případech – zejména v kombinaci s jinými údaji – mohou však být i tyto informace z hlediska právních předpisů považovány za „osobní údaje“. Dále můžeme na těchto internetových stránkách zaznamenávat/shromažďovat i takové informace, na jejichž základě Vás nemůžeme identifikovat přímo ani nepřímo; to je např. případ shromažďování souhrnných informací o všech uživatelích těchto internetových stránek.

III. Které údaje zpracováváme?

To, jaké osobní údaje zpracováváme závisí na tom, pro jaké účely naše internetové stránky používáte.

1.Možnosti poskytnutí informací a poradenství

Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře Vám nabízíme různé možnosti získání informací a poradenství. V závislosti na možnosti příp. na možnostech, které si přejete, zpracováváme různé osobní údaje:

a)On-line poradenství: Jestliže nás kontaktujete jedním ze způsobů uvedených na našich webových stránkách, abychom mohli váš požadavek zpracovat a vyřídit, zpracujeme osobní údaje, které nám v komunikaci poskytnete.

b) Informační materiál: Pokud jste nás požádali o zaslání informačních materiálů, zpracováváme osobní údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři, minimálně Vaše jméno a příjmení i údaje o Vámi zvolené cestě kontaktu s námi (pošta a/nebo e-mail), a to za účelem jednorázového zaslání materiálů, které jste si od nás vyžádali.

c) Telefonické poradenství: Pokud jste nás požádali o telefonické poradenství, zpracováváme osobní údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři, minimálně Vaše jméno a příjmení a Vaše telefonní číslo nutné k realizaci požadovaného telefonického poradenství.

d) Osobní poradenství: Pokud jste nás požádali o osobní poradenství, zpracováváme osobní údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři, minimálně Vaše jméno a příjmení a Vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, abychom Vás mohli kontakt za účelem sjednání termínu osobního poradenství.

e) Newsletter prostřednictvím e-mailu: Pokud jste se přihlásili pro odběr našich newsletterů prostřednictvím e-mailu, zpracováváme osobní údaje Vámi uvedené v kontaktním formuláři, minimálně Vaše jméno a příjmení a Vaši e-mailovou adresu, abychom Vám mohli newsletter prostřednictvím e-mailu zaslat. Kromě toho používáme další Vámi v kontaktním formuláři uvedené informace (jako údaje o Vaší činnosti a Vaší oblasti zájmů), abychom Vám mohli zasílat informace střižené na míru Vašim zájmům. Vyhodnocujeme data vzniklá při doručení a zobrazení e-mailu, a to v agregované podobě (míra doručení, míra otevření, míry kliknutí, míra konverzace, míra odhlášení, míra odchodu) za účelem analýzy úspěšnosti kampaně. Vyhodnocujeme však také konkrétní osobní údaje vzniklé při zobrazení a použití e-mailu z Vaší strany (okamžik otevření, hypertextové odkazy, na které jste klikli, stažené dokumenty), abychom Vám mohli i na tomto základě v budoucích newsletterech prostřednictvím e-mailu poskytnout individualizované informace, které nejlepším možným způsobem reflektují Vaše zájmy a potřeby.

2. Objednávky online

Na našich internetových stránkách můžete učinit objednávku, aniž byste se museli zaregistrovat a založit si účet. V tomto případě jsou vyžadovány osobní údaje nutné k realizaci objednávky (např. Vaše jméno a příjmení, Vaše fakturační adresa nebo příp. dodací adresa, pokud je odlišná, Vaše e-mailová adresa i potřebné platební informace, způsoby dodání a informace související s objednávkou).

3.Registrace / Zákaznický účet

Při přihlášení jako registrovaný uživatel – zejména při zakládání zákaznického účtu – potřebujeme a shromažďujeme osobní údaje, které vyplývají z registračního formuláře umístěného na našich internetových stránkách. Můžeme požadovat opětovné zadání osobních údajů získaných již při registraci (zejména za účelem Vaší identifikace) a shromažďovat další osobní údaje, pokud na našich internetových stránkách používáte určité informace nebo chcete udělat objednávku.

Na naše internetové stránky máte přístup, aniž byste přímo zadali osobní údaje (jako např. Vaše jméno, poštovní nebo e-mailovou adresu). I v tomto případě musíme určité údaje získávat, shromažďovat a ukládat, abychom Vám přístup na naše internetové stránky umožnili. Kromě toho používáme na těchto internetových stránkách určité analytické postupy a integrovali jsme funkce třetích stran/poskytovatelů („Social Plugins“).

4. Logfiles: Když navštívíte tyto internetové stránky, uloží náš webový server automaticky název domény, příp. IP adresu počítače, přes který na naše internetové stránky vstupujete (zpravidla Vašeho poskytovatele přístupu k internetu), vč. data, času a délky Vaší návštěvy, podstránky/URL, které navštěvujete i informace o aplikacích a koncových zařízeních, které pro návštěvu našich internetových stránek používáte.

5. Cookies: Abychom naši nabídku mohli uspořádat tak, aby pro Vás byla z uživatelského hlediska co nejpříjemnější, používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, který používáte. Tyto soubory nám pomáhají, abychom identifikovali, co návštěvníci našich stránek preferují, a podle toho naše stránky příslušně uspořádali. Většina z naší strany používaných cookies jsou tzv. Session cookies. Po ukončení Vaší návštěvy našich internetových stránek jsou automaticky vymazány. Pro určité účely používáme také permanentní soubory cookies. Naše soubory cookies neshromažďují žádné osobní údaje, prostřednictvím kterých by bylo možné identifikovat konkrétní osobu a neumožňují ani to, abyste byli identifikovatelní na internetových stránkách třetích stran/poskytovatelů. Pro nastavení cookies můžete využít naši cookies lištu. Váš prohlížeč si můžete nastavit tak, aby Vás o umístění souborů cookies informoval. Tímto způsobem se pro Vás použití cookies stává transparentním. Nastavením Vašeho prohlížeče můžete i akceptaci cookies principiálně zabránit. To však může za určitých podmínek vést k tomu, že nebudete moci využít veškeré funkce našich internetových stránek.

6. Analýza internetových stránek za použití Google Analytics: Abychom mohli naše internetové stránky neustále zlepšovat, používáme na našich internetových stránkách službu Google Analytics, službu pro analýzu internetových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá rovněž soubory cookies, které jsou ve Vašem zařízení ukládány a umožňují analýzu používání internetových stránek. Tímto souborem cookie vytvořené informace o Vašem používání internetových stránek jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v Evropě (příp. v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru) za účelem anonymizace IP adresy, takže je vyloučena spojitost s konkrétní osobou. Teprve po anonymizaci IP adresy je zkrácená IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam uložena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zasílána kompletní IP adresa a tam zkrácena. Na těchto internetových stránkách je používána služba Google Analytics s rozšířením pro anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. IP Masking). Na naši žádost používá společnost Google nashromážděné informace k vyhodnocení Vaší návštěvy internetových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách, a aby nám mohla poskytnout další služby spojené s používáním internetových stránek. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vaším prohlížečem není spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit také příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Dovolujeme si Vás však upozornit, že v takovém případě nebudete moci používat funkce našich internetových stránek v plném rozsahu. Máte možnost zaznamenání a odeslání údajů vytvořených souborem cookie a týkajících se Vaší návštěvy internetových stránek na společnost Google a jejich následnému zpracování ze strany společnosti Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete pluginy pro prohlížeč, které jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o ochraně osobních údajů v případě služby Google Analytics naleznete zde http://www.google.com/analytics/terms/de.html a zde http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

7. Google Remarketing: Na našich internetových stránkách používáme dále funkci Remarketing společnosti Google. Díky tomu Vám můžeme na základě Vašeho uživatelského chování při předcházejících návštěvách našich internetových stránek nabídnout reklamu, která by mohla odpovídat Vašim zájmům. Pokud jste udělili společnosti Google svůj souhlas, budou Vaše návštěvy zaznamenávány napříč zařízeními, které používáte. Tato reklama se bude objevovat pouze na reklamních místech společnosti Google, buď na reklamních plochách Google Adwords nebo na Google Display Network. Pro provádění analýzy, při které jsou internetové stránky použity jako základ pro umístění reklamy vyplývající ze zájmu příjemce, používá společnost Google soubory cookies, prostřednictvím kterých zaznamenává návštěvy internetových stránek i anonymizované údaje o používání internetových stránek. Osobní údaje návštěvníků internetových stránek nejsou ukládány. Navštívíte-li poté jiné internetové stránky Google Display Network, budou Vám zobrazovány vložené reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují před tím vyhledávané oblasti výrobků a informací. Používání souborů cookies ze strany společnosti Google můžete trvale deaktivovat kliknutím na následující odkaz a stažením a instalováním pluginů připravených na tomto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativně můžete deaktivovat soubory cookies používané třetími poskytovateli tak, že navštívíte deaktivační stránku Propagační iniciativy na síti (Network Advertising Initiative) na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete následovat pokyny k odmítnutí. Další podrobné informace k funkci Google Remarketing i prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

8. DoubleClick: Pro zobrazování propagačních inzerátů, které pro Vás mohou být relevantní, používáme i DoubleClick, službu, kterou rovněž poskytuje společnost Google. Google přiřazuje Vašemu prohlížeči pseudonymní identifikační číslo (ID), aby bylo možno zkontrolovat, jaké inzeráty byly ve Vašem prohlížeči zobrazeny a jaké byly vyhledávány. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje. Použití souborů cookies DoubleClick umožňuje společnosti Google a jejím internetovým partnerům pouze zařazování propagačních inzerátů na základě předešlých návštěv našich internetových stránek nebo jiných stránek na internetu. Informace vytvořené soubory cookies zasílá společnost Google za účelem vyhodnocení na server v USA a tam jsou tyto informace ukládány. K přenosu osobních údajů ze strany společnosti Google třetím zúčastněným stranám dochází pouze na základě zákonných předpisů nebo v rámci zpracování zakázkových osobních údajů. V žádném případě nedává společnost Google Vaše osobní údaje do souvislosti s osobními údaji zaznamenanými společností Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče. Navíc máte možnost záznamu osobních údajů, které byly vytvořeny soubory cookies a které se týkají Vaší návštěvy internetových stránek i zpracování těchto osobních údajů ze strany společnosti Google zabránit tak, že si na adrese https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en-GB pod bodem Rozšíření deaktivace DoubleClick stáhnete a instalujete pluginy pro prohlížeč. Alternativně můžete deaktivovat soubory cookies Doubleclick na stránce Digital Advertising Alliance: http://optout.aboutads.info.

9. Facebook Pixel: Na našich internetových stránkách používáme Facebook pixel společnosti Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA – www.facebook.com „Facebook“). Prostřednictvím Facebook pixel je možné sledovat chování uživatelů poté, když tito uživatelé kliknutím na propagační inzerát na Facebooku byli přivedeni na některé internetové stránky provozované naší společností. Tento postup slouží k vyhodnocování účinnosti propagačních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může přispět k optimalizaci budoucích propagačních postupů. Získané údaje jsou pro nás anonymní, neumožňují nám proto činit žádné závěry týkající se konkrétních uživatelů, a my sami společnosti Facebook žádné osobní údaje neposkytujeme. Nicméně společnost Facebook údaje ukládá a zpracovává, takže propojení s příslušným uživatelským profilem je možné, a společnost Facebook může údaje v souladu se svou Směrnicí o používání osobních údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/ ) použít. Vy můžete společnosti Facebook i jejím partnerům umožnit vkládání propagačních inzerátů na Facebooku a mimo něj. K těmto účelům může být dále na Vašem počítači uložen soubor cookie. Pokud jste členem sociální sítě Facebook a nepřejete si, aby společnost Facebook shromažďovala prostřednictvím Facebook pixel údaje o Vás a propojovala je s Vašimi členskými údaji uloženými společností Facebook, můžete  používání Facebook pixel odmítnout. Odmítnutí se týká Vámi používaného prohlížeče.

10.LinkedIn Conversion Tracking: Na našich internetových stránkách používáme analýzu a technologii Conversion Tracking společnosti LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA – www.linkedin.com „LinkedIn“). Pomocí této technologie společnosti LinkedIn Vám může být zobrazována reklama zakládající se na Vašich zájmech. Dále od společnosti LinkedIn dostáváme agregované a anonymní zprávy o aktivitách zobrazování a informace o tom, jak s našimi internetovými stránkami interagujete. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig. Analýzu Vašeho uživatelského chování prováděnou společností LinkedIn i zobrazování doporučení zakládajících se na Vašich zájmech můžete odmítnout tak, že kliknete na pole „Odmítnout na LinkedIn“ (pro členy LinkedIn) nebo „Odmítnout“ (pro ostatní uživatele) na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.Facebook Social PluginNa našich internetových stránkách jsme integrovali tlačítko společnosti Facebook. Tlačítko Facebook poznáte podle loga Facebook nebo podle tlačítka „Like“ („To se mi líbí“). Aby bylo možno zabránit automatickému odeslání informací na Facebook již při zobrazení našich internetových stránek, implementovali jsme tzv. „Řešení dvojitým kliknutím“. Vedle tlačítka Facebook je další plocha, která vypadá jako spínač. Teprve když kliknete na tento spínač a pak ještě jednou na tlačítko Facebook, budou informace (jako např. adresa našich internetových stránek a Vaše identifikace uživatele) odeslány na Facebook. I v tomto případě nemáme jako provozovatel žádné informace o obsahu přenášených osobních údajích, ani o jejich použití ze strany společnosti Facebook. Nedozvíme se, kdy a na jaké tlačítko jste klikli. Další informace o použití osobních údajů ze strany společnosti Facebook naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook http://de-de.facebook.com/policy.php.

IV. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

1. Zpracování osobních údajů příp. údajů obsažených v souborech pro přihlášení je prováděno, abychom Vám umožnili použití našich internetových stránek; to probíhá na základě článku 6 odstavec 1 písm. f) GDPR za účelem zachování našeho oprávněného zájmu na provozu našich internetových stránek.

2. Zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím cookies (vč. služeb analýzy internetových stránek Google Analytics) a pseudonymních uživatelských profilů se pro reklamní účely, účely průzkumu trhu a uspořádání internetových stránek dle našich potřeb provádí na základě článku 6 odstavec 1 písm. a) GDPR na základě Vašeho souhlasu.

3. Zpracování osobních údajů pro provádění nabídek informací a poradenství probíhá za účelem realizace nabídek vybraných z Vaší strany příp. u newsletterů zasílaných prostřednictvím e-mailu za účelem registrace k odběru newsletterů a jejich zasílání. Tato zpracování jsou prováděna pouze s Vaším souhlasem na základě článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování osobních údajů sloužící k vyřizování vašich požadavků některým ze způsobů uvedených na našich webových stránkách je vždy prováděno na základě našeho oprávněného zájmu navazovat a udržovat obchodní kontakty podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud se váš požadavek týká uzavření smlouvy nebo opatření provedených před uzavřením smlouvy, budou vaše osobní údaje zpracovávány podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Prosíme, vezměte na vědomí, že souhlas, který jste nám udělili můžete kdykoli s platností do budoucnosti odvolat, např. kliknutím na příslušný odkaz v každém z našich newsletterů nebo oznámením zaslaném poštou, faxem nebo e-mailem jednou z kontaktních cest uvedených na první stránce této Informace o ochraně osobních údajů.

4. Pokud zadáváte přes naše internetové stránky objednávku nebo pokud se na nich registrujete jako uživatel příp. zakládáte zákaznický účet, zpracováváme osobní údaje získané v této souvislosti za účelem provedení s Vámi uzavřených smluv na základě článku 6 odstavec 1 písm. b) GDPR.

5. Osobní údaje získané v souvislosti s používáním našich internetových stránek můžeme zpracovávat i za účelem splnění právních závazků a povinností, kterým podléháme; to probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

6. Pokud je to nutné zpracováváme Vaše osobní údaje, kromě výše uvedených účelů, i za účelem zachování našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetích stran; to probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. K našim oprávněným zájmům náleží:

a) uplatňování právních nároků a obhajoba při právních sporech;

b) zabránění trestným činům a jejich objasnění;

c) řízení a další rozvoj naší podnikatelské a obchodní činnosti vč. řízení rizik.

V. Jsem povinna/povinen poskytnout osobní údaje?

Osobní údaje potřebné k registraci pro odběr našich newsletterů, k uskutečnění nabídek informací a poradenství, realizaci objednávek online nebo k registraci jako uživatel příp. k založení zákaznického účtu jsou příslušné oblasti internetových stránek (např. ve formuláři online) označeny jako povinné údaje; bez poskytnutí povinných údajů Vám nemůžeme umožnit použití příslušných funkcí.

Pokud od Vás požadujeme a získáváme další osobní údaje, sdělíme Vám při žádosti o ně, zda je poskytování těchto informací předepsáno na základě právní povinnosti nebo zda je nutné pro uzavření smlouvy. Při tom označujeme zpravidla ty osobní údaje, jejichž poskytnutí probíhá dobrovolně a není nutné k plnění výše uvedených právních povinností nebo není nutné pro uzavření smlouvy.

VI. Kdo získá moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rámci naší společnosti. V závislosti na druhu osobních údajů k nim mají přístup pouze určitá oddělení / organizační jednotky. Mezi ně patří zejména odborná oddělení, která se zabývají poskytováním našich digitálních nabídek (např. internetové stránky) a naše oddělení IT. Díky konceptu vykonávání úkolů a oprávnění je přístup v rámci naší společnosti omezen na ty funkce a na takový rozsah, které jsou nezbytné / který je nezbytný ke zpracování pro daný účel.

Vaše osobní údaje můžeme v právně přípustném rozsahu předávat i třetím stranám mimo naši společnost. K těmto externím příjemcům mohou zejména patřit

a) propojené společnosti v rámci skupiny Xella, kterým osobní údaje poskytujeme za účelem zpracování datových analýz či jiných administrativních prací a také pro marketingové účely (např. rozesílka emailů, zprostředkování marketingových průzkumů atd.);

b)námi pověření poskytovatelé služeb, kteří nám na zvláštním smluvním základě poskytují služby, které mohou zahrnovat i zpracování osobních údajů, a to včetně subdodavatelů našich poskytovatelů služeb zapojení s naším souhlasem;

c) oprávněné orgány státní správy, pokud jsme povinni k předávání Vašich osobních údajů na základě právních závazků a povinností.

VII. Je používáno automatizované rozhodování?

V souvislosti s provozováním našich internetových stránek nepoužíváme žádné automatizované rozhodování (vč. profilování) ve smyslu článku 22 GDPR. Pokud postupy tohoto druhu v jednotlivých případech budeme chtít použít, budeme Vás o nich v právně požadovaném rozsahu informovat zvlášť.

VIII. Jsou osobní údaje zasílány mimo území EU / Evropského hospodářského prostoru?

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v rámci EU příp. Evropského hospodářského prostoru.

Pouze v souvislosti se zapojením poskytovatelů služeb webových analýz může docházet k zasílání informací na příjemce v tzv. „třetích zemích“. „Třetí země“ jsou země mimo Evropskou unii nebo země neparticipující na Dohodě o Evropském hospodářském prostoru, ve kterých nelze předpokládat úroveň ochrany osobních údajů, která by byla srovnatelná s úrovní v rámci Evropské unie.

Pokud předávané informace obsahují i osobní údaje, pak před takovým předáním zajišťujeme, aby byla v příslušné třetí zemi nebo u příjemce v třetí zemích zaručena nezbytná přiměřená ochrana osobních údajů. To může vyplývat zejména z tzv. „Rozhodnutí o odpovídající ochraně“ Evropské komise, pomocí kterého je pro určitou třetí zemi celkově stanovena přiměřená ochrana osobních údajů. Alternativně můžeme při předávání osobních údajů vycházet také z tzv. „Standardních smluvních doložek EU“ sjednaných s příjemcem nebo – v případě příjemce v USA – z dodržování principů tzv. „EU-US Privacy Shield“. Další informace o vhodných a přiměřených zárukách k dodržování přiměřené ochrany osobních údajů Vám rádi poskytneme na vyžádání; kontaktní údaje naleznete na začátku této Informace o ochraně osobních údajů. Informace o účastnících EU-US Privacy Shield dále naleznete na adrese www.privacyshield.gov/list.

IX. Na jak dlouho jsou moje osobní údaje ukládány?

Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu. Obvykle se jedná o dobu, kterou určují příslušné právní předpisy. Případně po dobu, po kterou máme na jejich uložení oprávněný zájem a nepřevažují Vaše zájmy na nepokračování jejich uložení. Vaše osobní údaje mažeme, jakmile jejich potřeba pro splnění daného účelu zpracování pomine nebo je jejich uložení právně nepřípustné.

Zpravidla jsou

a)  přihlašovací údaje mazány během sedmi dní, pokud jejich další uložení není potřebné pro jiné účely jako např. odhalení zneužití a rozpoznání a odstranění technických poruch;

b)osobní údaje zpracovávané v souvislosti s objednávkou mazány nejpozději po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání osobních údajů; a

c)  osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelskou registrací nebo se založením zákaznického účtu mazány po ukončení registrace nebo spolu s vymazáním zákaznického účtu.

Ty osobní údaje, které musíme ukládat za účelem splnění povinností uchovávání osobních údajů, zůstávají uloženy až do konce příslušné povinnosti. Pokud osobní údaje ukládáme výhradně za účelem splnění povinnosti jejich uchovávání, jsou tyto zpravidla blokovány tak, že k nim je přístup umožněn pouze tehdy, když jsou potřebné z hlediska povinnosti doložení jejich uchovávání.

X. Jaká práva ve vztahu k osobním údajům mám?

Jako subjekt údajů máte právo

a) na informace o osobních údajích zpracovávaných o Vás dle čl. 15 GDPR;

b) na opravu nesprávných a nekompletních osobních údajů dle čl. 16 GDPR;

c) na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR;

d)   na omezení zpracování, článek 18 GDPR;

e) na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR, a

f) na podání námitky proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby dle čl. 21 GDPR.

Pro výkon těchto práv se na nás můžete kdykoli obrátit – např. jednou z kontaktních cest uvedených na začátku této Informace o zpracování osobních údajů.

Máte-li dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Navíc jste oprávnění podat stížnost u kompetentního dozorčího úřadu pro ochranu osobních údajů dle čl. 77 GDPR, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
www.uoou.cz.